Vanliga frågor

Hur är säkerheten?

Säkerheten är i klass med bankernas. Google Apps har förutom krypterad kommunikation möjlighet till engångs-inloggning via t.ex. din mobiltelefon. Google Apps har i USA klarat den rigorösa federala lagstiftning (FISMA) vad gäller säkerhetsstandard i offentlig förvaltning.
Se en film om säkerheten här.

Ä
ganderätt till materialet? Vem äger den information ni lägger upp?

Ni äger alla rättigheter till ert material.

Driftssäkerhet?


99,9% upptid garanteras.
Statusen kan alltid ses här.

Med vilken juridisk enhet sluter ni avtal?

Via Melvik som återförsäljare sluter ni avtal med Google på Irland som lyder under EU:s lagstiftning.

Dyker det upp reklam?

Nej, Google Apps premier edition är företagsversionen och den
är avgiftsfinansierad.
(De tjänster som vänder sig till konsumenter är utan avgift och istället
reklamfinansierade.)